Hoe werkt stadsverwarming?

Grote elektriciteitscentrales, fabrieken en verbrandingsovens zorgen voor een gigantische warmteopwekking. Deze warmte noemen we restwarmte. Met restwarmte wordt normaal gesproken helemaal niks gedaan. Dat is natuurlijk zonde.  Stadsverwarming vangt deze warmte op en via ondergronds netwerk van leidingen getransporteerd naar een warmteoverdracht station. Dit station verdeelt de juiste hoeveelheid water en transporteert dit via een…

Read More