Hoe werkt stadsverwarming?

Grote elektriciteitscentrales, fabrieken en verbrandingsovens zorgen voor een gigantische warmteopwekking. Deze warmte noemen we restwarmte. Met restwarmte wordt normaal gesproken helemaal niks gedaan. Dat is natuurlijk zonde. 

Stadsverwarming vangt deze warmte op en via ondergronds netwerk van leidingen getransporteerd naar een warmteoverdracht station. Dit station verdeelt de juiste hoeveelheid water en transporteert dit via een netwerk naar woningen en gebouwen. Al deze gebouwen zijn aangesloten op het netwerk en kunnen gebruik maken van de warmte. Het water dat afgekoeld is wordt weer teruggestuurd naar het wateroverdracht station om daar vervolgens weer opgewarmd te worden. 

Doordat stadsverwarming op deze manier te werk gaat reduceert dit de CO2-uitstoot met meer dan 50%. Stadsverwarming is daarom een heel stuk milieubewuster dan een gebouw dat gebruik maakt van gas.